Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie prosi osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na terenach, gdzie wystąpiły zachorowania na koronawirus, o obserwację wystąpienia ewentualnych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, o bezzwłoczne powiadomienie telefoniczne stacji sanitarno-epidemiologicznej w Mławie (nr 23 654 35 73 lub 23 654 33 36), która wskaże oddział zakaźny, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli po 14 dniach od pobytu nie zaobserwowano u siebie wymienionych objawów, nie ma powodów do niepokoju. Inspektor Sanitarny apeluje także do mieszkańców o zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej, przede wszystkim częste i dokładne mycie rąk, co może uchronić nas przed zarażeniem się chorobami wirusowymi.

Więcej informacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Mława: www.mlawa.pl; Starostwa Powiatowego w Mławie www.powiatmlawski.pl Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mławie: mlawa.psse.waw.pl oraz w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej: www.gov.pl.